3D中字白丝学生妹惨遭壮汉

3D中字白丝学生妹惨遭壮汉

以此分别风湿之同病,实为确据。况火既升腾,胃中得水,不啻如甘露之止渴,大料煎饮,正足以快其所欲,不必虑其多而难受也。

故治火之郁者,治虚火相火而已矣。故不独手足不收,而且一身尽不通也。

 此方泻肝木之风火,而又善调脾胃之气,更佐之治目退翳之品,真和解得宜也。原有调剂之宜,不取其相争而相逐,竟致败亡之失也。

或疑土亏无以制水,又补肾以生水,不益增波以添胀哉?或疑肾中火动,不宜重补其肾,不知肾火之动,乃肾水之衰也,水衰故火动,水旺不火静乎。

故专顾心肾与脾经,而肝肺已在其内。夫气所以卫身者也,气盛则体壮,气衰则体怯。

嗟乎!肾气奔腾,实因肾火上冲所致,然而不用桂、附者,实亦有说肾火必得肾水以相养,不先补肾水,而遽助肾火,则火无水济,而龙雷必反上升,转不能收息于无声矣。胃主受而脾主消,脾气一伤,不能为胃化其津液,虽糟粕已变,但能化粗而不能化精,以转输于五脏六腑之间,则脏腑皆困,是脾之唾血,更甚于胃之吐血矣。

Leave a Reply